Inloopbijeenkomst over woningbouw Augustinuspark 9 januari 2024

Nu de daadwerkelijke bouw van 30 woningen dichterbij komt, houdt de gemeente Doetinchem een informatieve inloopbijeenkomst over het ‘Augustinuspark.’ Op dinsdag 9 januari van 17.00 – 19.00 uur in het Onland.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Op de inloopbijeenkomst wordt meer informatie gegeven over het bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Dat laatste beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing en de buitenruimte voor de nieuwe wijk. Het vormt het toetsingskader voor de Welstandscommissie. Het zou ergens op het internet te vinden moeten zijn, maar De Gaanderbode kan het nog niet vinden. Wel is hier de Stedenbouwkundige visie van juli 2022 in te zien.

Tijdens het inloopmoment kun je ook vragen stellen over de plannen. Het ontwerp bestemmingsplan is te vinden via dit nieuwsbericht.

Informatie over de kaveluitgifte laat nog even op zich wachten. In de loop van 2024 kan de gemeente daar waarschijnlijk meer informatie over geven.

Tussen 17.00 en 19.00 uur kun je de grote zaal (De Daele) in Het Onland inlopen.

Wat zijn een Beeldkwaliteitplan en een Welstandscommissie?
De welstandscommissie toetst een bouwplan aan de welstandseisen van de gemeente. De welstandseisen geven richtlijnen om veranderingen goed te laten passen in de omgeving. Ze staan in de gemeentelijke nota Welstand Doetinchem. Als een bouwplan aan de eisen voldoet, dan mag de gemeente de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand weigeren. Bij nieuwe ontwikkelingen kan het voorkomen dat de welstandseisen niet toereikend zijn. De gemeente kan voor die ontwikkelingen welstandseisen vastleggen in een beeldkwaliteitplan. Een beeldkwaliteitplan heeft voorrang op de welstandnota.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *