De weg lijkt bijna vrij voor nieuwe woningbouw Gaanderen

Tot 31 januari kun je reageren op de ontwerpbestemmingsplannen

Geplaatst: 23 december 2023 Update 17.43 uur

De woningbouw op de Augustinuslocatie en de Vulcaanstraat-hoek Rijksweg lijkt eraan te komen. De gemeente Doetinchem heeft afgelopen week de ontwerp bestemmingsplannen gepubliceerd. Hierop kan iedereen zes weken lang reageren. Daarna gaan ze ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Augustinuspark

Op het ‘Augustinuspark’ kunnen 30 woningen van diverse prijsklassen worden gebouwd. Het gaat om een mix van rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap-woningen en appartementen. De gebouwen mogen maximaal 11 meter hoog worden. Dit en meer is te zien in het ontwerp bestemmingsplan.

Inloopbijeenkomst 9 januari 17.00-19.00 uur in Het Onland
Inmiddels is bekend dat de gemeente een informatieve inloopbijeenkomst heeft georganiseerd. Meer informatie: Inloopbijeenkomst Woningbouw Augustinuspark.

Het ontwerpbestemmingsplan is hier in te zien:
www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0222.GaB004-0001.
Het beeldkwaliteitsplan volgt nog.

Zienswijzen indienen
Tot en met 31 januari kun je bij de gemeente je mening geven over het plan. Kijk voor meer informatie op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-541653.html.

Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen worden ingediend, geen inspraakreacties worden ingediend op het beeldkwaliteitsplan en er geen aanleiding is voor ambtshalve wijzigingen, worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aan de gemeenteraad voorgelegd om vast te stellen.

Verdeling prijsklassen
De verdeling over de diverse prijsklassen wordt gedaan zoals vastgelegd in de Woonvisie 2023-2036. Het komt ongeveer neer op: 8 sociale huurwoningen en 5 middenhuurwoningen (tot € 1.026). Verder 0 koopwoningen tot € 255.000, 4 koopwoningen tot 280.000, 5 koopwoningen tot € 355.000 en 8 à 10 koopwoningen vanaf € 355.000. Dit is aangegeven in percentages.

Vulcaanstraat

In de Vulcaanstraat 1-3 kuunnen 22 appartementen worden gebouwd. Daarvoor staan geen prijsklassen in het ontwerp bestemmingsplan aangegeven. Volgens geruchten gaat dit om luxe, duurdere appartementen. De gebouwen mogen maximaal 10 meter hoog worden. Op de plattegrond is te zien dat het appartementengebouw langs de Vulcaanstraat loopt en dan een hoek om naar het terrein erachter. Dit en meer is te zien in het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan is hier in te zien:
www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0222.GaB005-0001

Zienswijzen indienen
Tot en met 31 januari kun je bij de gemeente je mening geven over het plan. Kijk voor meer informatie op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-536955.html

Als er op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen worden ingediend, en er geen aanleiding is voor ambtshalve wijzigingen, worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aan de gemeenteraad voorgelegd om vast te stellen. Daarbij worden de volgende besluitpunten meegenomen voor de raad:
a. De Woningbouwstrategie 2019 voor dit bestemmingsplan als vigerend beleidskader te beschouwen.
b. Het bestemmingsplan ‘Vulcaanstraat 1-3 – 2023’ ongewijzigd vast te stellen.
c. Geen exploitatieplan vast te stellen.