College van B & W verandert verordeningen en regels voor nieuwe Omgevingswet

Rubriek – Het gemeentehuis

Door: Astrid van Beveren

We hebben een nieuwe rubriek: Het gemeentehuis. Weten waar de burgemeester, wethouders en gemeenteraad voor én namens alle inwoners mee bezig zijn, maakt het gemakkelijker om betrokken te blijven. De eerste aflevering: De nieuwe Omgevingswet. Ze zijn er druk mee.

Donderdag 21 september krijgt de gemeenteraad toegelicht wat de burgemeesters en wethouders willen wijzigen aan bestaande verordeningen en andere wet- en regelgeving, en waarom ze dat willen, om per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet te kunnen gaan toepassen.

In oktober 2023 nemen de raadsleden een besluit over de uitwerking van de Omgevingswet. Het college wil hiervoor een aantal veranderingen doorvoeren in het bestaande beleid. Op donderdag 21 september van 19.30 – 21.00 uur komen ze daarom bijeen om dat aan de raadsleden toe te lichten. De informatieve raad is openbaar toegankelijk in de raadszaal van het gemeentehuis in Doetinchem.

Omgevingsvisie
Onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Over de nieuwe Omgevingsvisie is in de Gaanderbode van juli/augustus 2023 een artikel verschenen. Daarin legt Miranda Meijer – die voor de Dorpsraad jarenlang heeft meegewerkt aan de inwonerparticipatie van Gaanderen bij het opstellen van de Omgevingsvisie – uit wat deze betekent voor Gaanderen, en op welke manier de inwoners hierover hebben kunnen meebeslissen: https://gaanderen.nu/wp-content/uploads/2023/08/gaanderbode7-4julaug2023-p9.pdf

Toelichting college Omgevingswet
Het college geeft 21 september een toelichting op hoofdlijnen waarover de raad wordt gevraagd een besluit te nemen. Het gaat om:

  • een wijziging van een aantal verordeningen en een wijziging van adviesrecht, delegatie en bruidsschat van het omgevingsplan. Het gaat om bestaand beleid dat voor de Omgevingswet is aangepast.
  • Daarnaast informeert het college de raad over de stand van zaken van participatie en communicatie in het kader van de Omgevingswet.

Concreet staan de voorgestelde wijzigingen en dergelijke hieronder vermeld.

Wat wil het college?
Op 12 september hebben de burgemeester en de wethouders het volgende advies vastgesteld inzake de Omgevingswet:
Klik hier: Besluiten over de Omgevingswet in de Openbare Besluitenlijst van 12 september 2023
(nu hebben we nog iemand nodig die kan uitleggen wat dit alles concreet betekent)

Ook in deze bijeenkomst: Beleidskader Sociaal Domein
Op dezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur staat het Beleidskader Sociaal Domein op het programma.

Programma informatieve raadsbijeenkomst 21 september 2023
Het hele programma van de Informatieve raadsbijeenkomst staat hier:
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-raadsbijeenkomst/2023/21-september/19:30/Programma-informatieve-raad-21-september-2023.pdf

Komende vergaderingen
De eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn:
28 september: Gemeenteraad (openbaar, ook online live te volgen)
5 oktober: Informatieve raad Begroting
11 oktober: Beeldvormende raad
12 oktober: Beeldvormende raad

Invloed uitoefenen
Wil je iets bespreken, deelnemen aan een vergadering, een idee naar voren brengen, zelf aan de gemeentepolitiek deelnemen enzovoort? Hier staat hoe je dat doet:
https://besluitvorming.doetinchem.nl/contact-met-de-raad/hoe_kan_ik_invloed_uitoefenen_op_de_raad/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *