Nieuwe huizen voor vleermuizen

Nieuws van Wijkwerk Gemeente Doetinchem

Begin februari plaatsten we kasten voor vleermuizen en huismussen bij de Augustinuskerk in Gaanderen. De vleermuizen wonen nu nog in de Augustinusschool. Op de plek van deze school komen woningen. Om te voorkomen dat de vleermuizen dakloos worden, bieden we ze nu alvast een ander thuis aan.

“Eén vleermuis eet wel tot 3000 muggen per nacht!”

Vleermuizen zijn belangrijk voor ons ecosysteem. Je merkt ze vaak niet op, maar een enkele vleermuis eet wel tot 3000 muggen per nacht! Uit onderzoek weten we dat vleermuizen tijd nodig hebben om nieuwe verblijfplaatsen te vinden. Daarom plaatsen we ze ruim voordat de oude wegvallen. Ze blijven zolang het nodig is, totdat er in de nieuwe wijk weer rust gekomen is. De kasten op palen zijn nieuw: voor deze kasten kunnen we makkelijker een plek vinden. Onze speciale dank gaat uit naar de eigenaar van de Augustinuskerk die een nieuw onderdak biedt aan de deze bijzondere dieren.