Het Augustinuspark, op weg naar nieuwe woningen

Nieuws van het Wijkwerk gemeente Doetinchem

Om woningbouw mogelijk te maken is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen t/m eind januari. Hierop is een aantal zienswijzen ingediend. Deze worden meegenomen bij de voorbereiding van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat gebeurt naar verwachting in mei. Als dat positief is werken we de plannen voor het gebied verder uit. Bij een voorspoedig verloop van de procedures verwachten we in de 1e helft van 2025 de schop te starten met de bouw van nieuwe woningen. Inschrijven als belangstellende kan nog niet. Op de webpagina www.doetinchem.nl/het-augustinuspark vindt u de meest actuele informatie over het project.