“Niet goed gegaan”, zegt Doetinchem nu over opgedoekte stoep

Er komt overleg. Hoe, waartoe en met wie, weten we nog niet

Waar eens een stoep lag, is nu alleen nog de weg en het paadje door het park. Foto© RMPhotographics

Geplaatst: 26 oktober 2023 17.10 uur. Update: 18.30 uur. Door Astrid van Beveren.

“Het is zeker niet goed verlopen met de werkzaamheden vorige week, dat betreuren we,” heeft de woordvoerder van de gemeente Doetinchem deze week laten weten. Vorige week dinsdag kwam inwoner Willy van Aalst erachter dat de gemeente zomaar ineens een stoep heeft verwijderd. Het gaat om de stoep van De Doorbraak, die de Beekstraat in Gaanderen bij het Akkermansbeekpark verbindt met Terborg. Na een hoop consternatie en intern overleg geeft de gemeente nu toe dat dit anders had gemoeten. Wat ze precies bedoelen en hoe het opgelost wordt, is nog onduidelijk.

Flink protest
Veel inwoners en de Dorpsraad Gaanderen stonden vorige week al op hun achterste benen toen de verwijdering bekend werd. Ook de Gaanderbode had vragen. Alsof er al niet genoeg ophef was, liet de gemeente daarop ook nog weten dat het maar een “kleine aanpassing” was “in het kader van regulier onderhoud”. En dat ze daarom ook geen overleg of een bericht nodig hadden gevonden. Dat was natuurlijk nog verder tegen de haren van veel mensen in. Ook zou het grindpaadje door het groen met wat verlichting een prima alternatief zijn voor de stoep. Dat geldt echter zeker niet voor wat betreft de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid, concludeerde Astrid van Beveren na onderzoek. De Gaanderbode heeft zich daar verder over gebogen.

Onveilig en ontoegankelijk voor beperkten
De Gaanderbode heeft inmiddels vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald of het verwijderen van een veilige stoep langs een weg als kleine of grote aanpassing wordt gezien? En worden dan overál de stoepen weggehaald om water de ruimte te geven? Of kan het ook anders? Ook is uit wat onderzoek gebleken dat het grindpaadje niet voldoet aan veelgebruikte normen voor een toegankelijke looproute in de openbare ruimte, voor bijvoorbeeld blinden of rolstoelen. In hoeverre past die aanpassing dan bij de door de gemeente zelf opgestelde Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid? Daarin staat juist dat toegankelijkheid bij elke reguliere werkzaamheid moet worden meegenomen. En dat de gemeente Doetinchem daarin een voorbeeldfunctie heeft.

Schijnveiligheid
Ook lijkt het verlichte paadje door een donker park, uit het zicht van de weg gelegen, geen veilige route te zijn. Vooral in het donker, wat binnenkort al ’s middags het geval is. Verlichting kan ook een vals gevoel van veiligheid geven, zo blijkt uit een factsheet van de gemeente Overbetuwe. Is er niemand in de buurt om te helpen als er wat gebeurt, dus is er weinig sociale controle, dan is er sprake van schijnveiligheid. Hoe past dat in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem? Ook die vraag heeft de Gaanderbode aan B&W en de raad voorgelegd.

Daarbij komt ook nog, als mensen er om bovenstaande of andere redenen dan maar voor kiezen op de straat te gaan lopen, wordt het voor alle weggebruikers minder verkeersveilig. En terwijl lopen juist vaak gezond en duurzaam is, wordt het veel voetgangers hier dus juist moeilijker inplaats van gemakkelijker gemaakt. Ook al adviseren de ministeries van IenW en VWS juist aan gemeenten om dit te bevorderen. “Zet in op goed en breed beleid voor de voetganger. Geef het een plek in beleid voor ruimtelijke inrichting, gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, participatie en inclusie,” is één van de adviezen.

Alternatieven en milieu
Verder zijn er allerlei alternatieven te bedenken waarbij én het water de ruimte krijgt én er een voetpad is. Diverse inwoners denken mee en hebben suggesties. Over de verlichting van het paadje door het groen zijn juist vragen. Veel dieren en planten worden daardoor verstoord. Toevallig is het aanstaande zaterdag De Nacht van de Nacht, die hier precies over gaat, meldt een inwoner op Je bent een Gaandernaar. Verstoring door licht is daarmee het vierde gebied waarop achteruitgang wordt geboekt met de verwijderde stoep, allemaal om water de ruimte te geven.

De vraag is nog steeds: wat nu?
De gemeente laat binnenkort weten hoe en wanneer zij hier verder over gaan overleggen, bijvoorbeeld met Dorpsraad en/of omwonenden. Hoewel dit een kwestie is voor meer dan alleen omwonenden natuurlijk. Of dat overleg de stoep terugbrengt? We gaan het horen. Evenals de antwoorden op de genoemde en andere vragen.

Klacht, bezwaar of tip voor gemeente
Iedereen kan trouwens zelf gemakkelijk contact opnemen met de gemeente. Heb je bijvoorbeeld nog een goed alternatief voor de gekozen oplossing? Wil je je mening, bezwaar of complimenten kwijt? Wil je een klacht indienen? Wil je een melding doen? Dat kan op verschillende manieren, net wat je het meest toepasselijk of het eenvoudigste vindt. Een goede manier is om de Dorpsraad Gaanderen hiervoor te mailen: secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl. Zij kunnen alles dan verzamelen en daarmee met de gemeente overleggen. En anders kun je direct terecht bij de gemeente: www.doetinchem.nl/melding-doen.

One Reply to ““Niet goed gegaan”, zegt Doetinchem nu over opgedoekte stoep”

  1. Mieke Bus schreef:

    Te gek voor woorden dat het trottoir hier niet terug komt bij de doorbraak Gaanderen Verborg. Zeer Onveilige situatie voor de voetgangers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *