Oekraïense opvang Gaanderen gaat van 60 naar mogelijk 140 vluchtelingen

Gaanderen, 22-11-2023 17.00 uur
Update 23-11-2023 16.27 uur

De gemeente Doetinchem heeft de opvang Sint Jozef voor Oekraïense vluchtelingen in Gaanderen uitgebreid van 60 naar 90 vluchtelingen. De gemeente wil daar bovenop nog eens 50 vluchtelingen in Gaanderen huisvesten. Gaanderen vangt dan 1 vluchteling op per 40 inwoners, bij een landelijk gemiddelde van 1 op 180. De gemeente vond het niet nodig de inwoners van Gaanderen hier eerder in te kennen, omdat de opvang tot nu goed verloopt.

1 vluchteling per 40 inwoners, landelijk 1 op 180
Omdat de Rijksoverheid daarom vraagt, wil de gemeente Doetinchem meer Oekraïense vluchtelingen opvangen. Om dat te kunnen doen, zijn in Sint Jozef in Gaanderen extra kamers ingericht voor ongeveer 30 vluchtelingen. Dit kon op de benedenverdieping omdat de dagbesteding die daar zat naar Wehl is verhuisd. Er komen ook recreatieruimtes bij. De vluchtelingen nemen er de komende weken hun intrek.

Omdat er nog meer plekken nodig zijn, gaat de gemeente onderzoeken of er nog eens 50 vluchtelingen bij kunnen. De gemeente wil 24 woonunits achterop het terrein van Sint Jozef plaatsen. Als dat doorgaat vangt Gaanderen ruwweg 1 Oekraïense vluchteling op per 40 inwoners. Met alleen de huidige uitbreiding zijn dat er 1 op de 60. Landelijk ligt dat aantal een stuk lager: Nederland heeft ruwweg 1 Oekraïense vluchteling per 180 inwoners. De stad Doetinchem vangt zelfs maar 1 vluchteling op per 215 inwoners.

Onaangekondigde uitbreiding, opvang verloopt tot nu toe goed
De gemeente heeft de uitbreiding naar 90 plekken gerealiseerd zonder de inwoners van het dorp hier vooraf in te kennen. Naar het draagvlak bij de inwoners van Gaanderen of de verwachte gevolgen voor de dorpssamenleving, heeft de gemeente Doetinchem voor zover bekend geen onderzoek verricht. Ze geeft als reden aan dat de opvang van de huidige 60 vluchtelingen sinds voorjaar 2022 “naar volle tevredenheid” verloopt. “De dagelijkse leiding van de opvanglocatie heeft goede contacten met omwonenden. Zij geven aan de bewoners van de opvanglocatie als goede buur te zien en ervaren geen overlast. Ook wijkteam Gaanderen en de dorpsraad van Gaanderen geven aan dat de opvang in het dorp prima verloopt”, aldus de woordvoerder van de gemeente. Of de gemeente de inwoners van Gaanderen wil betrekken bij het onderzoek naar de eventuele verdere uitbreiding, is niet duidelijk. Ze geeft aan hier “in ieder geval de direct omwonenden” bij te betrekken.

De reacties van de inwoners variëren van “Goed idee” tot vragen waarom de gemeente dit nu pas naar de inwoners van Gaanderen communiceert..

Medewerkers van Buurtplein en Buha blijven verantwoordelijk voor de opvang
De medewerkers van Buurtplein en Buha helpen de bewoners, vangen hen op en zorgen voor een veilige opvang. In totaal wonen vanaf eind november ongeveer 365 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Doetinchem. Daarvan wonen 216 mensen in de opvang in ’t Weerdje en straks 90 mensen in Sint Jozef in Gaanderen, wat mogelijk wordt uitgebreid naar 140. Ook wonen er nog ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen. De Oekraïense vluchtelingen hebben in de tussentijd vaak werk gevonden en de kinderen gaan naar school. Ze maken gebruik van de bestaande zorgvoorzieningen in hun woonplaats.

In Nieuw-Dijk is gisterenavond nog flink geprotesteerd omdat de gemeente Montferland de inwoners voor een voldongen feit plaatste over de huisvesting van 50 vluchtelingen in het dorp. De wethouder bood haar excuses aan: https://www.gelderlander.nl/montferland/volle-zaal-schuimt-van-de-verontwaardiging-over-het-plan-om-oekrainers-in-het-dorp-onder-te-brengen~a1554d18/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *