Dorpsraad en -daad

De vakantieperiode ligt alweer achter ons….

Onlangs konden honderden kinderen genieten van een fantastische KiVaDa. Dit als jaarlijkse afsluiting van de zomervakantie. De schoolvakantie ligt al weer achter ons. En Gaanderen maakt zich inmiddels op voor de jaarlijkse kermis.

Met trots kon in de vorige editie van de Gaanderbode medegedeeld worden dat de Dorpendeal Gaanderen, waaraan ruim twee jaren is gewerkt, beklonken is. De Dorpendeal is mede op initiatief van de Dorpsraad Gaanderen tot stand gekomen. De dorpsraad heeft tot doel de leefbaarheid van Gaanderen te bevorderen en te waarborgen. Ook heeft de dorpsraad tot doel het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen van de inwoners van Gaanderen bij de gemeente Doetinchem, andere overheden en andere instanties, en het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, in de meest ruime zin.

Op dit moment hebben nog een aantal zaken onze aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van de Dorpendeal. Maar ook verkeersveiligheid: voor de vangrail ter hoogte van het bruggetje over de Bielheimerbeek (Rijksweg) heeft de afdeling Verkeer van de gemeente twee voorstellen beoordeeld. Ze kijken nu hoe één daarvan wordt gerealiseerd. We houden de vinger aan de pols.

In september kunnen we nogmaals reageren en commentaar geven op het Mobiliteitsplan van de gemeente, dat naar verwachting in oktober aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin wordt o.a. de verkeersveiligheid van de Rijksweg en van het kruispunt Hoofdstraat-Rijksweg-Vulcaanstraat onder de aandacht gebracht.

Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Denk aan het plan op het terrein van de Augustinusschool, de plannen voor een appartementencomplex op de locatie van het oude postkantoor en de eventuele plannen voor het realiseren van acht flexwoningen (zie vorige Gaanderbode onder Wijknetwerk). Ook hierbij wordt de dorpsraad betrokken.
Vorig jaar is het ons gelukt de geldautomaat bij ’t Ganderije terug te krijgen. Op dit moment zijn we in overleg met Plus Nederland en PostNL om de pakketservice voor retourzendingen bij de plaatselijke Plus-supermarkt weer terug te krijgen. Dit allemaal om de leefbaarheid van ons mooie Gaanderen op peil te houden.

En… vanaf 8 september a.s. heeft Gaanderen haar eigen Kabouterroute. Deze wandelroute biedt bezoekers, waaronder kinderen en hun familieleden, de mogelijkheid om Gaanderens monumenten te ontdekken via speciaal geplaatste kabouterdeurtjes. Onderweg worden deelnemers getrakteerd op verhalen en gedichten over de betreffende monumenten, te vinden in een begeleidend routeboekje.
De totstandkoming van deze route is een gezamenlijk initiatief van Stichting Open Monumenten Dag Doetinchem en o.a. de Oudheidkundige Vereniging Gander. Daarnaast hebben schrijfster Joske Elsinghorst, vormgever Roy Mulder en illustrator Nicol Schreur bijgedragen aan de realisatie. De officiële opening van de Kabouterroute vindt plaats op 8 september bij de Sint Martinuskerk in Gaanderen, om 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen hier kosteloos bij aanwezig zijn.

De Dorpsraad Gaanderen is zeker geen ééndagsvlieg. Zoals u in de artikelenserie in de Kronyck (Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Gander) kunt lezen is de dorpsraad al tientallen jaren actief om de leefbaarheid in Gaanderen te verbeteren. Tot slot willen we alle inwoners van Gaanderen een hele fijne kermis toewensen.

Dorpsraad Gaanderen info@dorpsraadgaanderen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *