Dorpendeal ondertekend: nu gaat er echt wat gebeuren

Op de foto: Wethouder Robert Hummelink, Coen Stevens, Gedeputeerde Peter van ’t Hoog en Wethouder Patrick Moors

Meer ontmoeting, samenwerken en een informatiepunt Wonen in het Gaanderhuus, dat zijn enkele van de concrete resultaten van de Dorpendeal Gaanderen. Op 7 juni is de dorpendeal ondertekend. Voor Gaanderen betekent het dat er nu echt een aantal dingen gerealiseerd gaan worden.

“Dit komt uit het dorp zelf,

daar mag je trots op zijn”

wethouder Robert Hummelink

Financieel geholpen door de Provincie Gelderland met een subsidie van ruim € 200.000 en ongeveer eenzelfde bedrag van de gemeente Doetinchem, kan er een ontmoetingsplein bij Sporthal De Pol worden gebouwd, een Rondje De Pol om te bewegen voor jong en oud en nog veel meer. De komende twee jaar komt er een ‘verbinder’ die alle plannen gaat (helpen) realiseren. De projecten vallen allemaal onder de drie Thema’s Samenwerken, Ontmoeten en Wonen. Wil je lezen wat er precies in de dorpendeal staat? Via deze link kun je hem inzien.

Wethouder Robert Hummelink: “Inwoners worden beloond voor hun betrokkenheid”

Wethouder Robert Hummelink is één van de ondertekenaars van de dorpendeal. “Met name alle mensen die bij een vereniging zitten zullen hier wat van merken. Met hulp van de verbinder gaan de verenigingen meer met elkaar samenwerken, zo hoop ik,” antwoordt hij op de vraag wat Gaanderen van de dorpendeal gaat merken. Ook benoemt hij de andere plannen. “Wat er heel erg mooi aan is, is dat de initiatieven vanuit de inwoners van Gaanderen zelf komen. Dat zegt wat over de betrokkenheid van de inwoners. Met deze dorpendeal worden ze daarvoor beloond. Wij als gemeente zijn daar heel erg trots op. En dat mogen de inwoners van Gaanderen ook zijn.”

Samenwerking vanuit het hele dorp

Mede op initiatief van de Dorpsraad Gaanderen is er de afgelopen twee jaar aan de Dorpendeal voor Gaanderen gewerkt. Een kerngroep bestaande uit een aantal inwoners van Gaanderen heeft in nauwe samenwerking met een Klankbordgroep – waarin afgevaardigden van een flink aantal Gaanderense verenigingen, instanties en scholen zitting hadden – de Dorpendeal uitgewerkt.

Wat gaat er gebeuren?

De Dorpendeal heeft tot doel om de leefbaarheid van ons dorp van een goed niveau naar een beter niveau te brengen en heeft daarom de titel ‘Dorpendeal Gaanderen: Van Goed naar Beter!’. De deelnemende partijen en inwoners worden daarin bijgestaan door een nog aan te stellen verbinder. Deze verbindt de verenigingen, zal initiatieven stimuleren, ontmoetingsplekken creëren en inwoners van Gaanderen van informatie voorzien. Alle projecten, de planning, de uitwerking, de betrokken partijen en de financiering zijn te vinden in het document van de Dorpendeal, klik hier. Op pagina 6 & 7 van de papieren editie van juli/augustus 2023 staat een uitgebreide informatiepagina over de Gaanderense Dorpendeal.

Intensieve begeleiding

De Dorpsraad Gaanderen spreekt haar dank uit aan wijkregisseur Tamara Otten van de gemeente Doetinchem en Iduna Obbema van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor de intensieve begeleiding van de afgelopen twee jaar om tot deze dorpendeal te komen.

“Volste vertrouwen”

Tamara Otten: “Het is een intensief proces geweest waarbij ik de inzet van alle vrijwilligers enorm waardeer. Hoe zij Gaanderen een warm hart toedragen en zich daar ook graag voor willen inzetten is prachtig om te zien. Ik ben benieuwd hoe het verdere proces en uitwerking eruit gaat zien, maar met zoveel enthousiasme heb ik daar het volste vertrouwen in”.

Het oorspronkelijke dorpendeal-voorstel van de gemeente inclusief financiële informatie vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *