123wegwijs

Elk kind heeft het recht zich te ontplooien.
Wij hebben de plicht het hierin
te ondersteunen.

Onder het motto

begeleiding op maat,

wil ik zo veel mogelijk jongeren
van  alle leeftijden verder helpen
hun talenten te ontwikkelen.

Elk kind heeft het recht zich te ontplooien. Wij hebben de plicht het hierin te ondersteunen.

Alle kinderen hebben het recht om zich te kunnen ontwikkelen tot een gelukkig individu. Dit gaat echter niet vanzelf. Ouders en school spelen een belangrijke sleutelrol in dit proces. Echter er blijven altijd kinderen die toch vastlopen in hun ontwikkeling ondanks de inspanningen van hun omgeving. Als we deze groep op tijd helpen, kunnen ook zij gelukkige individuen worden.

123wegwijs leert de kinderen om hun talenten te gebruiken. Leert ze bewust om te gaan met deze talenten.

Omdat elk kind uniek is, zal de begeleiding uitgaan van het individu.
Wat is de hulpvraag van het kind?
Wat is de hulpvraag van de ouders / begeleiders?

Contact

Frans ten Velde                         

talentbegeleider
Telefoon: 06 50 57 37 42
www.123wegwijs.nl
info@123wegwijs.nl